Výber aktíva
minmin

Cena a graf pre Striebro v mene €

Od: Do:

Platné k: 2021-07-29 00:00:00

Posledná cena: €21.43

Tieto grafy sú dostupné kvôli zjednodušeniu pochopenia psychológie investorov. Samotná cena konkrétneho aktíva je pre človeka často nepochopiteľná a zamýšľať sa nad jej racionalitou nemá význam, pretože by sme mohli dospieť k mylným záverom. Jednoducho platí, že racionálne je to, čo prežíva a racionalita v ponímaní jednotlivca je často v rozpore s racionalitou podľa iného jednotlivca. Všetky grafy okrem posledného je možné priblížiť vyznačením plochy myšou. Indexy a grafy ceny sa prispôsobia tomu časovému úseku, ktorý si zvolíte. Histogram RSI je nemenný a prepočíta sa až na základe nových dát, ktoré sa v databáze aktualizujú raz denne.

Graf ceny a kĺzavých priemerov